background dots

Ghiduri și metodologii

Următoarele ghiduri au fost folosite în etapele elaborării Planului de Egalitate de Gen și pot reprezenta resurse pentru alte organizații și instituții ce demarează un astfel de demers.
Citeste mai multe

Metodologie pentru realizarea analizei interne și a analizei externe

Etapa de evaluare este un pas critic care vizează identificarea și analizarea, precum și abordarea prejudecăților și inegalităților de gen existente în cadrul organizației și în cadrul ecosistemul de inovare local/național.
Ghidul privind evaluarea internă și externă include:
- o privire de ansamblu asupra metodologiei generale de evaluare a egalității de gen;
- un set de orientări specifice cu privire la modul de realizare a evaluării interne în vederea identificării prejudecăților de gen în cadrul instituției.
- descrierea detaliată a celor două părți principale ale metodologiei:
     • Un set de indicatori pentru evaluarea cantitativă
     • Instrumentele și exercițiile participative pentru evaluarea calitativă;
- un set de orientări specifice privind modul de realizare a analizei condițiilor-cadru externe și a ecosistemului de inovare din perspectiva de gen;
- un set de linii directoare despre cum să comunice cel mai bine părților interesate interne despre demers.

Ghidul (în limba engleză) poate fi consultat AICI.

Rezultatele UEFISCDI în cadrul acestei etape:
- Analiza internă poate fi consultată AICI (începând cu pag. 120)
- Analiza externă și harta ecosistemului de CDI pot fi consultate AICI (începând cu pag. 205)
- Analiza privind egalitatea de gen în cadrul instituției și în cadrul ecosistemului poate fi consultată AICI

Ghid pentru dezvoltarea strategiilor privind egalitatea de gen și design-ul Planului de Egalitate de Gen

Obiectivul acestui document este de a ajuta organizațiile din domeniul cercetării să dezvolte o strategie de co-proiectare personalizată și să construiască scenarii de schimbare strategică adaptate nevoilor instituționale. De asemenea, ghidul vizează dezvoltarea planurilor personalizate de egalitate de gen (GEP-uri). Scopul ghidului metodologice este dublu:
- Proiectarea unui proces de co-design
- Proiectarea scenariilor strategice de schimbare care vor sta la baza dezvoltării Planului de Egalitate de Gen.
Documentul prezintă, pe de o parte, perspective teoretice despre co-design și, pe de altă parte, pașii practici de urmat. De asemenea, oferă un set de instrumente cu activități practice care pot fi utilizate în oricare dintre pașii elaborării unui Plan de Egalitate de Gen.

Ghidul (în limba engleză) poate fi consultat AICI.

Ghid pentru organizarea întâlnirilor de lucru cu actori ai ecosistemului de CDI

Ghidul reprezintă primul pas în proiectarea planurilor personalizate de egalitate de gen (GEP). În primul rând, prezintă scenariile de schimbare instituțională dezvoltate de fiecare organizație din consorțiu. Bazându-se pe evaluarea internă, fiecare instituție și-a analizat problemele-cheie privind egalitatea de gen și a avut în vedere posibile soluții. De asemenea, au identificat principalele rezistențe și oportunități pentru acele soluții, precum și strategii de depășire a acestora.
În al doilea rând, ghidul prezintă rezultatele întâlnirilor de lucru cu actori ai ecosistemului de CDI. Fiecare partener a organizat două ateliere de lucru pentru a discuta scenariile de schimbare instituțională cu hub-urile de CDI respective. Scopul acestor dialoguri a fost de a identifica provocările comune, de a dezvolta un portofoliu de oportunități strategice și de a examina posibile acțiuni de colaborare.

Ghidul (în limba engleză) poate fi consultat AICI (rezultatele întâlnirilor UEFISCDI, la pag. 108)

Ghid pentru managementul schimbării și dezvoltarea strategiei de angajament

Obiectivul acestui document este de a ajuta organizațiile implicate în CALIPER să dezvolte o strategie de management al schimbării și angajament intern personalizat. Această sarcină urmărește crearea condițiilor adecvate pentru asigurarea acceptării măsurilor Planului pentru egalitatea de gen (GEP). Un factor cheie de succes pentru acceptarea, implementarea fără probleme și sustenabilitatea unui GEP este o bază puternică a oamenilor implicați și motivați. Documentul prezintă, pe de o parte, câteva perspective teoretice pentru înțelegerea egalității de gen și a discriminării și, pe de altă parte, un ghid practic care abordează obstacolele comune în munca în materie de egalitate de gen (rezistență) și cum să le depășească, precum și factorii de succes și bunele practici de promovare a schimbărilor structurale pentru egalitatea de gen în organizațiile de cercetare. Aceste cunoștințe teoretice și practice vor permite organizațiilor de cercetare CALIPER să elaboreze în mod corespunzător o strategie internă de angajament și de management al schimbării și, astfel, să asigure succesul GEP-urilor lor respective.

Ghidul (în limba engleză) poate fi consultat AICI.

Raport de monitorizare si evaluare al Planului de Egalitate de Gen al UEFISCDI

Documentul prezintă strategiile prin care măsurile propuse în cadrul Planului de Egalitate de Gen vor fi monitorizate și evaluate, indicatorii urmăriți, instrumentele folosite pentru evaluare și planificarea acestora

Documentul poate fi descărcat de aici.

Raportul de monitorizare poate fi descărcat de aici.

Toate ghidurile și metodologiile acțiunilor încheiate din proiectul CALIPER sunt disponibile AICI.