background dots
Masuri propuse - Resurse umane

Proces de recrutare și selecție

Măsură propusă:
Dezvoltarea unui kit informativ cu instrucțiuni specifice privind modalități de evitare a discriminării de gen și recunoașterii și prevenirii stereotipurilor în procesul de recrutare
Citeste mai multe

Obiectiv

Să oferim suport experților recrutori pentru a putea deveni mai ușor conștienți de stereotipurile pe care, fară intenție, le pot aduce în procesul de selecție

Timp de implementare

septembrie 2022 – mai 2023

Audiență

Experți recrutori // department Resurse Umane // angajați UEFISCDI

Obiective secundare

- Creșterea nivelului de conștientizare în cadrul instituției privind orice posibilă formă de discriminare ce poate apărea în timpul procesului de selecție
- Îmbunătățirea asumării instituționale privind egalitatea de gen
- O mai bună comunicare a măsurilor privind procedurile de angajare sensibile la egalitatea de gen

Activități

- Cercetare privind cazuri de bună practică privind protocoale care au în vedere egalitatea de gen
- Dezvoltarea primului draft de kit informativ
- Culegerea de feedback din partea partenerilor privind draft-ul de kit informativ
- Organizarea unui training cu experții recrutori și departamentul de Resurse Umane pentru a le prezenta măsurile propuse în kit-ul informativ
- Informarea angajaților UEFISCDI privind eventualele modificări aduse procedurii de selecție
- Evaluarea nivelului de cunoaștere dobândit de experții recrutori privind modalitățile prin care pot asigura egalitatea de gen în cadrul procesului de selecție

Indicatori de performanță

- Termen scurt: >90% din angajați cunosc existența protocoalelor de recrutare care vizează egalitatea de gen
- Termen mediu: când sunt evaluate >80% din experții recrutori sunt capabili să gestioneze orice situație care ar putea produce discriminare

Rezultate

- 1 kit informativ
- 1 sesiune de training