background dots

Introducere

Planul de Egalitate de Gen ce urmează să fie implementat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) în perioada 2021-2022, reprezintă primul pas dintr-un demers mai amplu pe care UEFISCDI și l-a asumat pentru a promova egalitatea în cadrul instituției.
Citeste mai multe

Planul de Egalitatea de Gen este un instrument care, pe de o parte, reiterează unele din valorile care guvernează instituția (cum ar fi egalitate, incluziune, diversitate, transparență), iar pe de altă parte răspunde proactiv unor provocări pentru a asigura respectarea principiilor egalității de gen în toate procesele și practicile instituționale.
Aderarea instituțională vine ca un răspuns firesc, întrucât, în calitate de actor-cheie al ecosistemului de inovare, UEFISCDI este profund preocupat de responsabilitate socială, iar acest rol este puternic bazat pe egalitatea de șanse intre femei și bărbați. Atenția sporită la problemele egalității de gen întărește faptul că UEFISCDI recunoaște că bărbații și femeile au roluri profesionale la fel de importante, în condiții de egalitate de șanse, indiferent de domenii sau niveluri ierarhice și, prin urmare, au experiențe și perspective diverse, aducând astfel o abordare complexă în cadrul organizației. Egalitatea de gen este un corolar al drepturilor și libertăților egale și un garant al oportunităților egale. De asemenea, favorizează dezvoltarea competențelor și dobândirea de noi cunoștinte, prin includerea tuturor, indiferent de gen, promovând un mediu de lucru mai bun și motivant și, în consecință, niveluri mai mari de productivitate și de satisfacție în rândul angajaților. Prin urmare UEFISCDI se angajează să asigure promovarea și incorporarea unei culturi a diversității și incluziunii bazată pe respect și pe egalitatea de șanse. O astfel de cultură, integrată în identitatea UEFISCDI, va servi drept referință pentru activitățile interne și externe ale organizației.

UEFISCDI e printre primele instituții publice din România  care și-a asumat elaborarea și implementarea unui Plan de Egalitate de Gen. Procesul a început în 2020 cu o analiza interna a modului în care egalitatea de gen e abordată în cadrul instituției și o analiză a cadrului legislativ național. În urma analizei interne, grupul de lucru a propus o serie de măsuri care aveau ca scop adresarea aspectelor instituționale care ar fi asigurat o mai bună egalitate de șanse în cadrul organizației. Aceste măsuri au fost testate în cadrul mai multor întâlniri, atât cu partenerii instituționali, cât și cu top și middle managementul UEFISCDI, iar în urma colectării feedback-ului au rezultat o serie de acțiuni care au stat la baza acestui Plan de Egalitate de Gen.
Actualul Plan de Egalitate de Gen a fost dezvoltat în cadrul proiectului european CALIPER în care UEFISCDI este partener. UEFISCDI este și platformă de pilotare, astfel că demersul nostru ne va ajuta pe noi să aplicăm și să învățăm, iar pe dumneavoastră să inițiați propriile discuții pe acest subiect, să experimentați și, la final, să învățăm împreună.