background dots

Obiective,
Principii și
direcții de acțiune

În lupta împotrivă inegalităților, a eliminării dezechilibrelor și a barierelor, în vederea asigurării de drepturi și oportunități egale, UEFISCDI și-a asumat un set de principii care să ghideze întregul proces
Citeste mai multe

• Incluziune – promovarea unei culturi incluzive bazată pe respectarea demnității, a egalității, a diferențelor și pe lupta împotriva stereotipurilor, a discriminării, a hârțuirii și a violenței (sub orice formă)
• Diversitate – promovarea respectului reciproc și a unui cadru care să integreze diferențele culturale, religioase sau ideologice; asumarea unor inițiative care să sporească înțelegerea diversității și, în consecință, a transferului de cunoaștere
• Egalitate de gen – promovarea la nivel instituțional a practicilor și politicilor care asigură o reprezentare echilibrată, la toate nivelurile de decizie
• Egalitate – promovarea proceselor instituționale care asigură oportunități și acces egal și eficient pe tot parcursul carierei în instituție (de la recrutare, la dezvoltare în cariera)
• Echilibru – promovarea măsurilor individuale sau colective care reconcilieaza viața de familie cu cea profesională
• Transparență și integritate – dezvoltarea de practici care să asigure transparența instituțională prin aplicarea principiilor excelenței, ale oportunităților egale și ale diversității
• Libertate – dezvoltarea și încurajarea gândirii critice și creative prin protejarea libertății de expresie; promovarea unui mediu de lucru sănătos și sigur.
• Dezvoltare personală – susținerea atingerii potențialului individual prin promovarea de măsuri personalizate.