background dots

Plan de
Egalitate de Gen (GEP) în UEFISCDI

Partener în proiectul european CALIPER, UEFISCDI este prima instituție publică din România care și-a asumat elaborarea și implementarea unui Plan de Egalitate de Gen (GEP).
Citeste mai multe
GEP Uefiscdi - Equality

Realizat cu ajutorul partenerilor din proiectul CALIPER și folosind metodologia propusă în cadrul consorțiului, Planul de Egalitate de Gen al UEFISCDI a fost elaborat pornind de la rezultatele analizelor interne și externe.
Din octombrie 2021, documentul a fost finalizat, aprobat și a intrat în etapa de implementare.

După primul an de implementare, acțiunile și rezultatele acestora au fost evaluate (rezultatul evaluării disponibil aici) conform planului de monitorizare (disponibil aici), iar Planul de Egalitate de Gen a fost actualizat în conformitate cu rezultatul evaluării, astfel că o serie de acțiuni au suferit modificări (argumentele și seria de modificări pot fi consultate aici).

UEFISCDI își consolidează prin acest demers poziția de inovatori în comunitatea CDI și deschide discuția în cadrul comunității despre importanța egalității de gen.

Bubbles

Ce este un plan de
egalitate de gen?

În contextul specific al organizațiilor de cercetare și al instituțiilor de învățământ superior, Comisia Europeană consideră un plan de egalitate de gen ca un set de acțiuni care vizează:

Efectuarea evaluării impactului / auditurilor procedurilor și practicilor pentru identificarea prejudecății de gen;

Identificarea și implementarea strategiilor inovatoare pentru a corecta orice prejudecată;

Stabilirea obiectivelor și monitorizarea progresului prin intermediul indicatorilor.

bg bubbles

Direcțiile de acțiune
care fundamentează
Planul de Egalitate de Gen sunt:

Resurse Umane

Reconcilierea vieții de familie cu profesia, Politici de recrutare, Progres în carieră.

Guvernanță Instituțională

Crearea și operaționalizarea unui organism intern care să supervizeze implementarea GEP.

Comunicare Instituțională

Comunicare internă și externă gender sensitive.

Hărțuire sexuală/morală

Ghid pentru definire, recunoaștere, modalități de raportare.

Finanțarea cercetării

Analiza proiectelor finanțate, ghiduri pentru evaluatori, propuneri de recomandări.

Ecosistem de inovare

Cafeneaua de Inovare, introducerea cotelor de gen în cadrul evenimentelor.