background dots
Masuri propuse

Guvernanță instituțională

Măsură propusă:
Crearea unui Organism instituțional pentru Egalitate de Gen

Citeste mai multe

Obiectiv

Crearea unui organism care să aibă ca activitate principală asigurarea egalității de gen în UEFISCDI, implementarea și supervizarea Planului de Egalitate de Gen

Perioada de implementare

Septembrie 2021 – decembrie 2021

Audiență

Toți angajații

Obiective secundare

- Identificarea angajaților care sunt cei mai buni candidați pentru a face parte din acest organism
- Identificarea partenerilor externi care pot face parte din acest organism
- Operationalizarea organismului
- Investirea acestuia cu autoritate instituțională

Activități

- Discuții cu top managementul în vederea identificării celor mai buni candidați interni și externi
- Selecția propriu-zisă
- Dezvoltarea de mecanisme pentru a asigura operationalizarea și investirea cu autoritate instituțională
- Dezvoltarea de proceduri de funcționare în vederea supervizării implementării Planului de Egalitate de Gen

Indicatori de performanță

- Pe termen scurt: +10 angajați își exprimă interesul de a face parte din organism
- Pe termen mediu: peste 75% din indicatorii din Planul de Egalitate de Gen sunt atinși
- Pe termen lung: organismul rămâne operațional și după încheierea implementării Planului de Egalitate de Gen

Rezultate

5 angajați + 1-2 parteneri externi alcătuiesc Organismul pentru Egalitate de Gen